[searchandfilter id="149"]

Activiteiten

Within this Wooden ‘O’ is een werk- en ontmoetingsplaats voor vakgenoten en publiek.

Als lid word je uitgenodigd voor colleges, workshops, onderzoek en presentaties.

Colleges

Op zoek naar nieuwe inzichten en nieuwe vormen, verdiepen we ons in filosofische, sociale en ethische vraagstukken, met als kompas de verbeeldingskracht en de kunst. We praten met prominente wetenschappers over rechtspraak en moraal, over empathie, verantwoordelijkheid en zorg. Er zijn colleges filosofie en kunst- en muziekgeschiedenis. Inspiratie, kennis en uitwisseling staan voorop. Leden worden van uitgenodigd om hun specifieke kennis te delen. Suggesties en inhoudelijke bijdragen zijn van harte welkom. Colleges worden altijd gevolgd door een debat of gesprek over hoe wij ons als kunstenaars of kunst geïnteresseerden verhouden tot de wereld.

Workshops

In een tijd waarin het theater zich steeds vaker buiten de muren van de kunstpaleizen afspeelt, waarin cross-overs worden gemaakt tussen verschillende kunstdisciplines en tussen kunst en de samenleving, moeten oude bronnen worden onderhouden en doorgegeven. moeten nieuwe bronnen worden aangeboord.

In het kader van het delen van expertise, kunnen leden elkaar theaterworkshops aanbieden. Ook worden workshops met ‘meesters’ van buitenaf georganiseerd. Er zijn zowel workshops voor vakgenoten onderling als voor vakgenoten en publiek.

Onderzoek en presentaties

De kunst staat onder een toenemende financiële en commerciële druk. In het theater leidt dat er toe dat repetitieperiodes steeds korter worden en ensembles kleiner. Alles moet sneller, goedkoper en vaak ook risicolozer. In de huidige praktijk zijn er bijna geen vrijplaatsen meer waar kan worden onderzocht en geëxperimenteerd, zonder garanties op succes. Bij veel kunstenaars bestaat de behoefte aan nieuwe input, verdieping, inspiratie, nieuwe ontmoetingen ook buiten het eigen vakgebied. Within this Wooden ‘O’  wil die kunstenaars (letterlijk) de ruimte bieden en hen waar mogelijk ondersteunen. (Podium) kunstenaars kunnen een onderzoek aanvragen, waarbij een ontmoeting tussen verschillende disciplines plaatsvindt. Na afloop van het onderzoek vindt er een presentatie/verslag plaats. Dit is het moment voor de andere leden om te komen kijken en met de makers in gesprek te gaan.

 Alle activiteiten vinden plaats in het Amsterdamse Bostheater. Zowel in onze studio, als op en rondom het theaterpodium. Bij alle programma’s van Within this Wooden ‘O’ vindt een ontmoeting plaats tussen vakgenoten en publiek. Het oog van de toeschouwer geeft de kunst betekenis. Het contact met de denkende, kritische toeschouwer verdiept het werk van de kunstenaar. Meegenomen worden in het onderzoek en het proces verdiept de kunstervaring van de toeschouwer.

Inmiddels heeft zich al een hele groep geïnteresseerden aangesloten en hun aantal neemt dagelijks toe. Mensen die bereid zijn hun expertise te delen, die nieuwsgierig zijn naar de ander en bovenal, mensen die de kunst liefhebben en hoog achten.

Voor een overzicht van activiteiten klik op agenda